Program studiów

Cyberbezpieczeństwo i Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – 180 godz.

Moduł 1. Uwarunkowania prawne ochrony informacji i cyberbezpieczeństwa – 12 godz.

Istota informacji we współczesnych organizacjach oraz ich bezpieczeństwo – 2W

Krajowy System Ochrony Cyberprzestrzeni i  dyrektywa NIS 2,

Model Systemu Reagowania na Incydenty Cyberbezpieczeństwa 5W

Realizacja zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym  i obronności państwa – 5W

Moduł 2.  Organizacyjne i normatywne podstawy zarządzania IT w organizacji – 17 godz.

IT w przedsiębiorstwie  – 2K

Zarządzanie projektami IT na przykładzie PRINCE II – 4K

Zarządzanie systemami i usługami IT – wprowadzenie do ITIL – 4W

Zintegrowane systemy zarządzania infrastrukturą i usługami IT  – 5W

Certyfikaty zawodowe ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji – 2W        

Moduł 3. Standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji – 51 godz.

Ochrona prawna informacji i przegląd norm rodziny ISO27000  – 1W

ISO /IEC 27001 (PN-ISO/IEC 27001) Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Wymagania   – 17W

Zarządzanie Ciągłością Działania (BCM) – 5W

Metodyki prowadzenia testów penetracyjnych – 5K

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji – 3W

ISO /IEC 27003 Przewodnik wdrażania  – 5W

ISO /IEC 27004 Pomiary – 5W

ISO /IEC 27005 (PN-ISO/IEC 27005) Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji – 7W

ISO /IEC 27005 (PN-ISO/IEC 27005) Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji  – 3Z            

Moduł 4. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe – 20 godz.

  

Ochrona przeciwpożarowa serwerowni – 4W

Systemy bezpieczeństwa  fizycznego – 4W

Infrastruktura Data Center przegląd norm TIA 942, EN/PN50600 – 5W

Podstawy kryptografii – 5W

Ochrona elektromagnetyczna – 2W                                                                                                         

Moduł 5. Praktyka w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji – 58 godz.

Organizacja i funkcjonowanie SOC i CERT. Wykorzystanie narzędzi typu SIEM,

Standardowe Procedury Operacyjne w SOC i CERT – 10W

Realizacja zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym  i obronności

państwa – dokumentacja – 5C

Dokumentacja bezpieczeństwa dla systemów przetwarzających informacje niejawne  – 3W

Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – 5W

Polityka bezpieczeństwa – 3W

Organizacja bezpieczeństwa informacji – 7W

Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji – 10K

Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe. Metodyki oceny poziomu bezpieczeństwa fizycznego – 5Z

Zarządzanie ciągłością działania – 10Z

Moduł 6. Rozwiązania techniczne w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji – 22 godz.

Podstawowe aspekty techniczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji – 5W

Zarządzanie bezpieczeństwem sprzętowym i siecią – 5W

Działania zabezpieczające dowody – informatyka śledcza – 5W

Zarządzanie bezpieczeństwem systemów operacyjnych – 7W