Certyfikaty


  • Certyfikat Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:2023 przy współpracy z firmą BSI Group Polska
  • Certyfikat Audytora wiodącego przy współpracy z firmą TÜV NORD Polska. Certyfikat spełnia wymagania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.01.2022 r. (Dz.U. 2022, poz.131) w sprawie wysokości świadczenia teleinformatycznego dla osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Oferta szkoleniowa i cenowa jest dedykowana tylko dla uczestników bieżącej edycji studiów podyplomowych.