Informacje o studiach

W trakcie 10. edycji studiów podyplomowych z zakresu Cyberbezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem informacji, możliwe będzie uzyskanie certyfikatów:

 • Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO/IEC 27001:2023
 • Audytora wiodącego. Certyfikat ten spełnia wymagania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.01.2022 (Dz.U. 2022, poz.131) w sprawie wysokości świadczenia teleinformatycznego dla osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Oferta szkoleniowa i cenowa jest dedykowana tylko dla uczestników bieżącej edycji studiów podyplomowych. 

Studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo i zarządzania bezpieczeństwem informacji

 1. Zakres tematyczny

Zakres tematyczny studiów podyplomowych pn. „Cyberbezpieczeństwo i Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” nawiązuje do istoty informacji i przedstawia problematykę jej bezpieczeństwa w działających organizacjach, jak również wskazuje możliwości ochrony prawnej informacji i zapoznaje uczestników ze standardami cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. Co jest bardzo istotne pokazane zostaną praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji na przykładzie zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń praktycznych.

Studia podyplomowe kierowane są do osób zajmujących się, bądź planujących pracę na różnych stanowiskach związanych z zarządzaniem, prowadzeniem, planowaniem, kontrolowaniem bezpieczeństwa informacji i systemów związanych z tworzeniem, przesyłaniem, przetwarzaniem bądź gromadzeniem informacji o różnych stopniach poufności oraz do administratorów systemów teleinformatycznych. chcących  pogłębić swoją wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa informacji.

W szczególności studia podyplomowe dedykowane są uczestnikom takim jak:

 • pracownicy administracji państwowej, firm doradczych i przedsiębiorstw zajmujących się bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem informacji,
 • kadra kierownicza i zarządzająca odpowiedzialna za bezpieczeństwo informacji, chcąca uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę,
 • osobom zajmującym się cyberbezpieczeństwem oraz bezpieczeństwem informacji dla służb mundurowych i cywilnych,
 • administratorzy systemów teleinformatycznych.

 

 1. Cel i przeznaczenie

Przygotowanie uczestników do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem cyberbezpieczeństwem informacji, np. manager bezpiecznej informacji w działaniu firmy, przedsiębiorstwa lub organizacji.

 1. Dostarczenie uczestnikom użytecznej wiedzy na warsztatach i ćwiczeniach praktycznych w zakresie ochrony informacji oraz bezpieczeństwa sieci informatycznych.
 2. Zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi, normatywnymi oraz dobrymi praktykami zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.
 3. Zapoznanie uczestników z systemami  audytowania, certyfikacji i kontrolowania procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 4. Zapoznanie uczestników ze standardami związanymi z bezpieczeństwem informacji, w szczególności z rodziną norm ISO 27000, ISO/IEC TR 13335-2:2003 PN–I-07799-2:2005
 5. Dostarczenie uczestnikom możliwości dalszego rozwoju zawodowego w zakresie działania w strukturach ochrony i bezpieczeństwa informacji
 1. Organizacja zajęć

Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć, łącznie 180 godzin realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w cyklach dwudniowych organizowanych jeden raz w miesiącu w budynku Wydziału Zarządzania AGH.

sobota 9.00 – 13.00 i 14.00 – 17.30
niedziela 9.00 – 13.00 i 14.00 – 17.30

Organizacja roku akademickiego 2024/2025 na studiach podyplomowych Cyberbezpieczeństwo i zarządzania bezpieczeństwem informacji:

 • czerwiec-wrzesień 2024 r. – rekrutacja
 • październik 2024 r. – rozpoczęcie semestru zimowego
 • marzec 2025 r.- rozpoczęcie semestru letniego
 • lipiec  – wrzesień 2025 r. – sesja egzaminacyjna
 • wrzesień 2025 r. – zakończenie studiów
 1. Organizator
Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczejul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
Kierownik studiów podyplomowych: Prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulik
 Sekretarz studiów podyplomowych: mgr Agnieszka Pohl, tel. 885 590 470, apohl@agh.edu.pl
 1. Wykładowcy

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej oraz specjalistów i ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 1. Materiały dydaktyczne

Uczestnicy studiów otrzymują materiały do poszczególnych przedmiotów.

 1. Dyplom

Po uzyskaniu wymaganych programem studiów zaliczenia oraz zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy uzyskają ustalone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Sposób weryfikacji i dokumentacji efektów kształcenia na studiach podyplomowych – egzamin końcowy.

Kierownik studiów podyplomowych:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulik
tel.12 617 4508
e-mail: mikulik@agh.edu.pl

Sekretariat studiów podyplomowych:

Mgr Agnieszka Pohl
e-mail: apohl@agh.edu.pl
tel. 885 590 470