Rekrutacja

Rekrutacja na IX edycję studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 została zamknięta.
Uruchomienie kolejnej X edycji studiów planujemy w nowym roku akademickim.
Zapraszamy