Rekrutacja

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na IX edycję studiów – rok akademicki 2023/2024

Mamy jeszcze wolne miejsca, zwlekaj z decyzją.

Rozpoczęcie studiów 21 października 2023 r.

Zapraszamy!!

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe oraz niezbędne dokumenty i przyjmowanie zgłoszeń

I) Niezbędne dokumenty i przyjmowanie zgłoszeń

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  3. Poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych
  4. Do wglądu oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych

Podpisane i zeskanowane dokumenty (łącznie ze skanem dyplomu studiów wyższych) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres apohl@agh.edu.pl – po przesłaniu wiadomości zgłaszający otrzymają potwierdzenie.

Równocześnie prosimy o przesłanie oryginałów powyższych dokumentów na adres:

Wydział Zarządzania
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
ul. Gramatyka 10, p. 202
30-067 Kraków

II) Rekrutacja będzie prowadzona od 1 czerwca 2023r. aż do momentu wypełnienia limitu miejsc.

Podstawą kwalifikacji jest kolejność zgłoszeń. Warunkiem koniecznym do uruchomienia studiów jest uczestnictwo minimum 16 osób, maksymalna liczba uczestników to 30 osób

III) Opłata za studia

Odpłatność jednorazowa za udział jednej osoby w całym zakresie studiów wynosi 5500 zł lub w dwóch ratach po 2750 zł każda.
Odpowiednie wpłaty muszą być wykonane na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru nauki na studiach podyplomowych tj.:
I rata: 2750 zł do dnia 30 września 2023 r.
II rata: 2750 zł do dnia 31 stycznia 2024 r.

Numer konta dla wpłat: (zostanie podany po zakwalifikowaniu się kandydata na studia)

Studia rozpoczynają się w październiku 2023 i trwają do czerwca 2024.

Serdecznie zapraszamy na nasze studia!